Efektīva parādu piedziņa, temīdas iespēju pretrunas