Pagaidu aizsardzība pret vardarbību

This post is also available in: English (English)

2014.gada 31.martā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz, ka turpmāk prasībās par laulības neesamību vai šķiršanu, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, prasībās par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, prasībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām nolūkā novērst iespējamo fizisko, seksuālo, psiholoģisku vai ekanomisku vardarbību starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām var tikt piemēroti pagaidu aizsardzības līdzekļi, kā, piemēram, pienākums atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā, aizliegums atbildētājam atrasties  mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību minēto attālumu, aizliegums atbildētājam uzturēties noteiktās vietās u.c. Faktiski šie grozījumi izslēdz līdz šim pastāvējušo netaisnīgo praksi un nespēju palīdzēt no vardarbības cietušajiem. Par iespējamo juridisko palīdzību saistībā ar likuma grozījumiem, lūdzu, vaicājiet pēc advokāta konsultācijas.

Nosūtīt advokātam ziņu

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā