Dzīvokļa apsaimniekošana

Advokāts konsultē un sniedz praktisku palīdzību dzīvokļu apsaimniekošanā kā dzīvokļu īpašniekiem, tā arī biedrībām un dzīvokļu kopībām. Uz vienošanās un pilnvaras pamata advokāts piedalās dzīvokļu īpasnieku kopības sapulcēs, palīdz noformēt dzīvokļu kopību lēmumus un sapulces protokolus. tbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

Nosūtīt advokātam ziņu

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā