DARBĪBAS JOMAS

Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana

Piedāvāju profesionālu palīdzību nekustamā īpašuma iegādes vai pārdošanas darījuma nodrošināšanai ieskaitot palīdzību pie zvērināta notāra un zemesgrāmatā. Palīdzība ietver visa veidu līgumu sagatavošana – pirkuma līgums, nomas un īres līgums, aizdevuma līgums, dāvinājuma līgums. Īpašuma tiesību maiņa, apgrūtinājumi, darījumu apstrīdēšana, īpašuma apsaimniekošana. Juridiskās konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī juridiska palīdzība sarunās ar bankas pārstāvjiem, ja tiek piesaistīts bankas…

Turpināt lasīt

Lietu tiesības

Juridiskā palīdzība lietu tiesībās – visa veidu līgumu sagatavošana – pirkuma līgums, nomas un īres līgums, aizdevuma līgums, ķīlas līgums, dāvinājuma līgums. Īpašuma tiesību maiņa, apgrūtinājumi, darījumu apstrīdēšana, īpašuma apsaimniekošana. juridiska palīdzība sarunās ar bankas pārstāvjiem, ja tiek piesaistīts bankas finansējums.

Turpināt lasīt

Maksātnespējas un Tiesiskās aizsardzības procesi

Advokāts konsultē maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos, kā arī sagatavo fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus un juridisko personu maksātnespējas dokumentus-tiesām un kreditoriem. Tāpat Advokāts sniedz juridisko palīdzību kreditoriem maksātnespējas procesa likumības pārbaudē un uzraudzībā, t.sk. sagatavojot kreditoru prasījuma pieteikumus.

Turpināt lasīt

Advokāta palīdzība tiesvedības procesos

Tiesvedības apkalpošana – procesuālo dokumentu sagatavošana, pārstāvība dažādās lietās. Klientam tiek izstrādāti procesiālie dokumenti – prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, blakus sūdzības. Klienti tiesās tiek pārstāvēti gan uz pilnvaru pamata, gan uz ordera pamata. Advokāts sniedz patiesu un maksimāli objektīvu skatījumu par iespējām un riskiem tiesvedības procesā, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un tiesu praksi.

Turpināt lasīt

Krimināllietas

Advokāts sniedz juridisko palīdzību un nodrošina aizstāvību un pārstāvību krimināllietās, arī pirmstiesas krimālprocesos – policijā un prokuratūrā, bet vēlāk tiesā. Klientam tiek sniegts adekvāts situācijas izvērtējums, izskaidrotas tiesības, iespējamās rīcības iespējas. Advokāts ievāc nepieciešamo informāciju pierādījumu apzināšanas procesam. Balstoties uz praksi un pieredzi, sadarbībā ar klientu tiek izstrādāta aizstāvības taktika. Advokāts sniedz juridisko palīdzību cietušajam – sagatavo iesniegumus, lūgumus policijai, prokuratūrai vai tiesai un nodrošina pārstāvību kriminālprocesā.

Turpināt lasīt

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā