DARBĪBAS JOMAS

Efektīva parādu piedziņa, temīdas iespēju pretrunas

Šo ierakstu mani motivēja uzrakstīt kāda situācija. Proti, starp diviem komersantiem bija noslēgts līgums par noteiktu darbu veikšanu par zināmu atlīdzību. Pasūtītājs vienā brīdī izdomāja, ka nevēlas vairs pildīt līgumu un  sāka vilcināt savu saistību izpildi. Sākumā izpildītājs labdabīgi ticēja, ka viss nokārtosies un gan jau pasūtītājs samaksās, taču, kad bija pagājuši jau 6 mēneši un pacietības mērs izpildītājam bija…

Turpināt lasīt

Fizisko personu maksātnespējas process

Zvērināts advokāts Raimonds Briedis laika posmā no 2009.gada līdz 2019.gadam ir uzkrājis neatsveramu pieredzi maksātnespējas procesu vadībā kā fiziskas personas, tā juridisko personu maksātnespējas procesu vadīšanā, tādēļ turpmāk dotie ieskati ir balstīti uz normatīvo aktu prasībām, tiesu praksi un personiskajiem novērojumiem. Fiziskas personas maksātnespējas process ļauj personai izpildot zināmu laika posmu noteiktas prasības likumiskā veidā tikt atbrīvotam no neizpildītām saistībām…

Turpināt lasīt

Juridisko personu maksātnespējas process

Zvērināta advokāta Raimonda Brieža vairāk nekā astoņu gadu praktiskā pieredze maksātnespējas administratora amatā ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par maksātnespējas jautājumiem vai tiesiskās aizsardzības jautājumiem. Saistībā ar maksātnespējas procesiem zvērināts advokāts sniedz šādu palīdzību: konsultē par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības jautājumiem; sagatavo pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai; sagatavo tiesiskās aizsardzības plānu vai izvērtē to; palīdz organizēt izsoli kustamai mantai vai…

Turpināt lasīt

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Nekustamā īpašuma tiesībās sniedzamā palīdzība ietver: konsultācijas ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās darbībās un līgumu sagatavošanā; konsultācijas nomas un īres jautājumos, kā arī sagatavojot nomas un īres līgumu projektus; veicot padziļinātu būvniecības projektu izpēti, kā arī būvniecības tiesiskuma izvērtēšanu; veicot līgumu sagatavošanu ar darbu izpildītājiem par būvniecības ieceres realizēšanu un projekta izpildi; konsultācijas un klientu pārstāvību aizdevuma un…

Turpināt lasīt

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību

2014.gada 31.martā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz, ka turpmāk prasībās par laulības neesamību vai šķiršanu, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, prasībās par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, prasībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām nolūkā novērst iespējamo…

Turpināt lasīt

Advokāta palīdzības cena

Klientiem tiek nodrošināta diferencēta advokāta palīdzības maksa, kas atkarīga no lietas sarežģītības. Advokāta konsultācijas maksa klātienē birojā ir EUR 70. Ārkārtas situācijā ir iespējams saņemt advokāta konsultāciju arī attālināti izmantojot whatapp aplikācijas tiešsaistes zvana iespējas. Konsultācijas laikā advokāts iepazīstas ar situāciju, izanalizē primāros iesniegtos dokumentus un sniedz savu viedokli un ieteikumus, kā risināt esošo situāciju. Visu lietas vai strīdus dokumentu…

Turpināt lasīt

Ģimenes tiesības

Ģimenes tiesības Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesā, uzturlīdzekļu piedziņu procesos, palīdzība strīdos par bērna aizgādību, pagaidu aizsardzība pret vardarbību.

Turpināt lasīt

Komerctiesības

Advokāta konsultācijas un praktiska palīdzība komersanta formas izvēlē un juridisko personu reģistrācijas dokumentu sagatavošanā – komersantu reģistrācija, izmaiņu veikšana, uzņēmumu apvienošana, reorganizācija un pārdošana.

Turpināt lasīt

Saistību tiesības

Juridiskā palīdzība saistību tiesībās – visa veidu līgumu sagatavošana – pirkuma līgums, nomas un īres līgums, aizdevuma līgums, dāvinājuma līgums. Īpašuma tiesību maiņa, apgrūtinājumi, darījumu apstrīdēšana, īpašuma apsaimniekošana. Juridiskās konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī juridiska palīdzība sarunās ar bankas pārstāvjiem, ja tiek piesaistīts bankas finansējums. Iespēja veikt objektam pilnu juridisko izpēti, darījuma dokumentu sagatavošanu- izstrādi un rediģēšanu.

Turpināt lasīt

Dzīvokļa apsaimniekošana

Advokāts konsultē un sniedz praktisku palīdzību dzīvokļu apsaimniekošanā kā dzīvokļu īpašniekiem, tā arī biedrībām un dzīvokļu kopībām. Uz vienošanās un pilnvaras pamata advokāts piedalās dzīvokļu īpasnieku kopības sapulcēs, palīdz noformēt dzīvokļu kopību lēmumus un sapulces protokolus. tbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā…

Turpināt lasīt

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā