Advokāta palīdzība tiesvedības procesos

Tiesvedības apkalpošana – procesuālo dokumentu sagatavošana, pārstāvība dažādās lietās. Klientam tiek izstrādāti procesiālie dokumenti – prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, blakus sūdzības. Klienti tiesās tiek pārstāvēti gan uz pilnvaru pamata, gan uz ordera pamata. Advokāts sniedz patiesu un maksimāli objektīvu skatījumu par iespējām un riskiem tiesvedības procesā, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un tiesu praksi.

Nosūtīt advokātam ziņu

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā